EFS på Gotland

EFS på Gotland

EFS på Gotland har flera Missionshus och andra byggnader som vi hyr ut på sommaren

4 gånger per år ger EFS på Gotland ut en tidning, Gotlands Missionstidning

8502074