Föreningen

Föreningen

EFS Missionsförening i Terra Novakyrkan
Bedriver verksamhet i Terra Novakyrkan i samarbete med Visby domkyrkoförsamling

Vad är EFS
EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig organisation
inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och
vardagskristendom.

Rörelsen består av ca 18.000 människor som är medlemmar i någon av de 500
föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa
människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen

Medlem i EFS
Medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. Det
bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta
är välkommen som medlem i EFS. Den vanligaste formen för medlemskap i EFS är att
vara med i en missionsförening eller en EFS-grupp.

Som medlem i EFS missionsförening i Terra Novakyrkan har du tillgång till ett andligt
hem och en kristen gemenskap. Du kommer med i ett nätverk med kontakter över hela
landet och kan göra en insats för Guds rike. Tillsammans förverkligar vi EFS
grundtankar. På EFS årsmöte har du yttrande- och förslagsrätt samt möjlighet att delta
som röstberättigad.

För att bli medlem kontaktar du någon i kyrkan eller föreningens ordförande.

2061875