Kontakt

Kontakt

Präst
Karen Holm (Tjänstledig)

Diakon

Verksamhetsledare
södra Visby

Elisabeth Norrby
Telefon 20 68 70

Husvärd
Annelie Söderstrand
Telefon 20 68 75

Församlingsassistent
Katarina Persson
Telefon 20 68 72

Musiker
Alma Emilsson (Tjänstledig)
Vik Britta Hoas
Telefon 20 68 77

 

Ge en gåva till

EFS missionsförening i Terra Nova kyrkan

Plusgiro: 18 60 11-3 

Bankgiro: 590-31 82
eller en regelbunden gåva till vårt Bankkonto 9022  65 590 19