Salt – Scoutkårer på Gotland

Visby – Västerhejde, samlas i Scoutstugan Axelsro

tisdagar udda veckor 18.30 Kontakta Petter Ottosson 072-973 31 56


Fole, samlas i Fole  Missionshus  

Spårarscout 7-9 år  Måndagar udda veckor kl. 18.00 Kontakta Peder Fohlin 076-2187807

Upptäckarscout – Äventyrscout Måndagar jämna veckor kl. 18,30 Kontakta Gunnel Fohlin 070-57 936 39


Lärbro – Fårösund, Samlas i Träffpunkten Fårösund

Familjescouting Måndagar kl. 17.00 Kontakta Carl von Corswant 070 – 697 52 07