Personal

Vi som jobbar här:

Präst – se gudstjänstannonsering

Musiker – Åsa Nilsson

Diakon – Katarina Gudinge

Husvärd – Terhi Olofsson